Ask a Librarian

SL: WOTRA knjižnica ima bogato kolekcijo poslovne literature. Izposojo literature v fizični obliki omogočamo slovenskim članom CollaboVentures platforme. Literatura v digitalni obliki je dostopna tudi tujim CollaboVentures članom.

HR: WOTRA knjižnica ima bogatu zbirku poslovne literature. Literatura u fizičkom formatu je dostupna za posuđivanje slovenskim članovima CollaboVentures platforme. Literatura u digitalnom formatu je dostupna i stranim CollaboVentures članovima.

EN: WOTRA library has a rich collection of business literature. Literature in physical format is available for lending to the Slovenian members of CollaboVentures platform only. Literature in digital format is also available to foreign CollaboVentures members.
Phone: